Home Predmetni blogovi

Predmetni blogovi

 

Svaki predmet na Fakultetu poseduje svoj dnevnik. Njega vode i uređuju predmetni nastavnici zajedno sa asistentima. Čitajući dnevnike, saznajte šta je bilo na poslednjem predavanju, pogledajte rezultate kolokvijuma, komentarišite predavanja i vežbe...

webservisi za studente

educons logo

Turizam i razvoj