II godina Sporta

Štampa

Poseta Osnovnoj školi ''Đorđe Natošević'', u okviru predmeta Didaktika, planirana je za petak (14.12.2012) u vreme održavanja drugog časa, od 8.50 h do 9.35 h.
Čas će biti održan u sali za Fizičko vaspitanje, kod profesora Branislava Tešića i Mine Vučurević.