Headline
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/4
 

webservisi za studente

educons logo

Turizam i razvoj

Opšti podaci o tims.u

Fakultet za sport i turizam - tims.
21000 Novi Sad, Radnička 30a
Tel. +381 21 530 231
Faks +381 21 530 232
e-mail: informacije@tims.edu.rs

Žiro račun: 265-2010310003938-78
Poziv na broj:
2-1 školarina,
2-2 prijava ispita,
2-3 odbrana diplomskog.